Új dokumentumban ítéli el a Katolikus Egyház a gender-ideológiát, az abortuszt, az eutanáziát és a mesterséges megtermékenyítést

Krúdy Tamás írása.

2024. 04. 10.
ÍRTA: Szent István Intézet

A Vatikán legfelsőbb doktrinális hivatala április 8-án, hétfőn nyilatkozatot adott ki az emberi méltóság témájában, amely az abortusz, a szegénység, az emberkereskedelem és a háború mellett a gender ideológia, a nem-megváltoztatására irányuló törekvések, a béranyaság és mesterséges megtermékenyítés, valamint az eutanázia kérdéseivel foglalkozik.

„Az emberi méltóság számtalan megsértésével szemben, amelyek súlyosan veszélyeztetik az emberiség nagy családjának jövőjét, az Egyház minden ember méltóságának megerősítését szorgalmazza, tekintet nélkül fizikai, szellemi, kulturális, társadalmi vagy vallási jellemzőikre” – olvasható a Hittani Dikaszterium új dokumentumában.

A Dignitas Infinita (Végtelen Méltóság) elnevezésű dokumentum Szent II. János Pál abortuszról szóló Evangelium Vitae enciklikáját idézi, hangsúlyozva, hogy a pápa azt tanította, hogy „a művi abortusz, bármilyen módon is hajtják végre, egy emberi lény szándékos és közvetlen megölése létezésének a kezdeti szakaszában, mely fogantatástól a születésig tart."

A deklaráció arra is figyelmeztet, hogy az eutanázia valamint az orvos által asszisztált öngyilkosság világ egyes részein „rohamosan terjed”, és „az emberi méltóság téves értelmezését használják fel a méltóság fogalmának az élet ellen fordítására.”

„Az emberi élet még a legnyomorúságosabb állapotában is olyan méltóságot hordoz, amelyet mindig meg kell őrizni, amelyet soha nem lehet elveszíteni, és amelyet feltétlen tisztelet illet meg. … Valójában nincs olyan körülmény, amely az emberi élet méltóságának megszűnését eredményezné, aminek ennek következtében véget lehetne vetni” – áll a deklarációban.

A béranyaság gyakorlata egy másik aggodalomra okot adó jelenség, amelyre a dokumentum felhívja a figyelmet, megjegyezve, hogy „a mérhetetlenül nagy méltósággal rendelkező gyermek puszta tárggyá válik” a folyamat során. „Ezen elidegeníthetetlen méltóság miatt a gyermeknek joga van ahhoz, hogy teljesen természetes (és nem mesterségesen előidézett) legyen a fogantatása, és olyan élet ajándékát kapja, amely az ajándékozó és a befogadó méltóságát egyaránt megmutatja. … Sőt, az emberi személy méltóságának az elismerése a házastársi kapcsolat és az emberi nemzés méltósága minden dimenziójának elismerését is jelenti. Ennek figyelembevételével a gyermekvállalás jogos vágya nem alakítható át „gyermekhez való joggá”, amely nem tartja tiszteletben a gyermeknek, mint az életajándék címzettjének méltóságát.”

Mivel sok nyugati nemzet továbbra is támogatja a gender ideológiáját, és arról folytat társadalmi vitát, hogy vajon kiskorúaknak is engedélyezni kell-e a hozzáférést transznemű hormonális kezelésekhez illetve műtétekhez, ezért is különös jelentőségű a Vatikán mostani megnyilatkozása, amely leszögezi, hogy a gender ideológia „le akarja tagadni az élőlények között létező lehető legnagyobb különbséget: a szexuális különbséget”. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy „el kell utasítani minden olyan kísérletet, amely a férfi és a nő közötti megszüntethetetlen szexuális különbséget akarja elfedni”, hiszen „csak e különbség kölcsönös elismerése és elfogadása révén fedezheti fel bárki önmagát, saját méltóságát és identitását.” A Vatikán megjegyzi, hogy az emberi test is osztozik az Isten-képmásiság méltóságában, és mindenkinek el kell fogadnia és tisztelnie kell a testet, ahogyan az meg lett teremtve. A dokumentum még hozzáteszi, hogy „a nemváltást célzó beavatkozások általában veszélyeztetik azt az egyedülálló méltóságot, amelyet a személy a fogantatás pillanatától kapott”.

A Végtelen Méltóság kezdetű dokumentumot az a Víctor Manuel Fernández bíboros mutatta be, akinek a nevéhez köthető a Katolikus Egyházon belül nagy vitákat kiváltó Feducia Supplicans kezdetű buzdítás, amely elfogadhatónak mondja ki azonosnemű párok megáldását. A hétfői sajtótájékoztatón a Hittani Dikasztérium prefektusa ismertette a Dignitas Infinita kidolgozásának hosszú folyamatát, amely 2019 márciusában kezdődött, és azért tartott ilyen sokáig, hogy figyelembe vegyék a „tudomány legújabb fejleményeit a témában és az ambivalens értelmezéseket, amelyek a fogalmakat ma körülveszik.”

„Az Egyház szükségesnek érzi az emberi méltóság ezen súlyos és válogatott megsértéseinek elítélését – mondta Fernández bíboros –, mert továbbra is őrzi azt a mély meggyőződését, hogy nem választhatjuk el a hitet az emberi méltóság védelmétől, az evangelizációt a méltóságteli élet megóvásától, és a spiritualitást minden emberi személy méltósága melletti elkötelezettségtől.”

A dokumentum azonnal heves reakciókat váltott ki egyes LMBTQ csoportok képviselőiből. A The New York Times Francis DeBernadót, a Marylandi New Ways Ministry igazgatóját idézi, aki szerint az emberi méltóság védelméről szóló dokumentum „kizárja ebből a méltóságból az emberi populáció egy szegmensét, a transzgender, nem-bináris vagy gender-nonkonform embereket. … A Vatikán ismét olyan ideákat támogat és terjeszt, amelyek transzgender, nem-bináris és más LMBTQ+ emberek fizikai bántalmazásához vezetnek.” Mégpedig egy olyan túlhaladott teológia alapján, amelyik kizárólag a fizikai megjelenésre alapoz és nem veszi figyelembe „a növekvő valóságát annak, hogy a gender természetes módon magában foglalja egy személy pszichológiai, szociológiai és spirituális realitását.”

Az amerikai Fehérház is megszólalt a dokumentum kapcsán. „Örömmel látjuk, hogy a dokumentum… előmozdította a Vatikán azon igyekezetét, hogy az LMBTQ+ embereket világszerte megvédjék az erőszaktól és a bebörtönzéstől”, felelte újságírói kérdésre Karine Jean-Pierre szóvivő. „Az elnök azonban továbbra is szószólója lesz az LMBTQ+ közösség jogainak, biztonságának és méltóságának, beleértve a transzneműeket is itt az Egyesült Államokban.”