KUTATÁSAINK


Ahogy a Magyar Katolikus Nagylexikon fogalmazza, a kutatás „tág értelemben az igazság keresése, szoros értelemben új, tudományos ismeret megszerzésére irányuló fáradozás, a tapasztalatból kiinduló ismeretszerzés.”

A Szent István Intézetben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a zsidó-keresztény szemléletű világkép és az egyházak társadalmi tanítása nagyobb teret és hangsúlyt kapjon a közgondolkodásban. A napjainkban tapasztalható figyelemért folyó hangzavaros versenyben mi „csak” a világítótorony szerepét kívánjuk betölteni. Egyértelmű, hiteles, történelmileg és tudományosan megalapozott, a teremtettségből fakadó emberi méltóság alapján álló tanulmányokat készítünk napjaink aktuális témáiról, sokunkat feszítő kérdéseiről.

Kutatásainkat elsősorban az idő próbáját kiállt fogalmakkal, tudományos eredményekkel, illetve más, megalapozatlan felvetésekkel történő higgadt vitába szállással, érvek és ellenérvek ütköztetésével kívánjuk megvalósítani.

Tanulmányainkkal mindazoknak kívánunk segítséget nyújtani, akik a keresztény értékrendre nyitottak és nem csak a valóságot, de az igazságot is keresik. „Az igazság megismerése csak fokozatosan és részletekben valósulhat meg. A megismerő alany, a gondolkodó és cselekvő ember adottságai ugyanis viszonylagosak; ugyanakkor az nem statikus, változatlan, hanem dinamikus, különböző oldalakról megközelíthető valóság. A megközelítések mindig föltételezik az ember független, abszolút voltát.”

Ha a végső igazság megismerése meg is haladhatja az emberi elme befogadóképességét, de reményünk és célunk szerint kutatásaink segítenek útbaigazítást adni az annak közelítéséhez vezető úton.