Megőrizve megújulni

Kozma Imre atya gondolatai Hamvazószerdán.

2024. 02. 14.
ÍRTA: Szent István Intézet

Az én Európám a kereszténységben született.

A mi mai Európánk a szabadság torzszülöttje, az istentagadás és vallástalanság csapdájában senyved.

Jobban bízik a diplomáciában, mint a kegyelem erejében, és szívesebben szövetkezik a hatalommal, mint hagyatkozik a Gondviselésre.

Saját szemünkkel láthatjuk, miként bomlik napról-napra Európa biztonsága, kerül veszélybe a keresztény kultúrára épülő életformája, és lesz kiszolgáltatottja a zsarnokságnak. Nincs kétség afelől, hogy szabadság nélkül az értelem, meg a szív is aljassá válik.

A mai napon Európában is kezdődik a Nagyböjt, ahol szervezetten folyik az ember bűntelenítése. A társadalmi etikett került az erkölcs helyébe, az élet abszolút joga lépett előtérbe minden normatív értékkel szemben. Ennek alapján a legnagyobb bűnös is korrekt úrnak érezheti magát.

Jézus, a minden bűnösök barátja vár minden bűnöst, minden Isten ellen lázadót, minden istentelent, minden bűnt-tagadót, de legfőképpen azokat, akik nem akarják a bűnt, de gyöngék vele szemben.

Jézus sem a bűnt nem tagadja, sem a bűnöst nem leplezi, hanem kiragadja a bűn bozótjából.

Jézus a jóbarát, nem ítél, de nem is cinkos, hanem segít. Nem a bűntudatot veszi el, hanem a bűnt.

Kérünk, Jézus, ébressz minket, űzd el gonosz álmaink, s az éj e sötét börtönéből kegyelmeddel szabadíts. Add vissza a fényt szemünknek, életutunk társa légy!

Bűnbánatot tartók, s bűnbocsánatot elnyerők, az Istentől kapott talentumainkat, amelyekkel a magunk dicsőségét kerestük és Isten tervét szabotáltuk, rendeljük Isten terveinek szolgálatára.