Európa védőszentje üzen

Ma van Szent Benedek, Európa védőszentjének ünnepe, aki a népvándorlás-kori, anarchiától, érték- és erkölcsválságtól szenvedő kontinens lelki megújulásának útját jelölte ki a nyugati szerzetesség megalapítójaként, a bencés rend atyjaként. Európa ma kísértetiesen hasonló kihívásokkal néz szembe, mint másfél évezrede, a Római Birodalom bukása utáni kaotikus időkben.

2022. 07. 11.
ÍRTA: Szent István Intézet

Szent Benedek rendjének választott jelmondata az “Ora et labora!”, “Imádkozzál és dolgozzál!” pedig a lehető legtömörebben jelöli ki a kihívásokra adható helyes válaszokat, amik a mindenkori ember életfeladatai is egyben. Az imperatívuszban a sorrendiség ugyanolyan fontos, mint a (meg)tartószerkezet két lába: ima és munka.

Tekintetünket ma is elsősorban teremtő Istenünkre kell(ene) szegezzük, Vele kell(ene) élő kapcsolatot kialakítanunk és másodsorban a teremtő, alkotó munkára kéne koncentrálnunk, hiszen mind meg vagyunk hívva arra, hogy a ránk bízott világot jobbá, szebbé, nemesebbé tegyük.

Szent Benedek egy maroknyi emberrel, a Monte Cassino-i monostorból kiindulva, hitéből építkezve képes volt elindítani Európa lelki újjászületését. Mi sem adhatjuk fel a rossz állapotú, de szeretett Európánk jövőjét!

Érezzük, Szent Benedek üzenete talán még sosem volt olyan aktuális, mint napjainkban.

Regulája 10 pontba szedett tanácsaiból komplex életvezetési modellt olvashatunk ki:

1. Figyelj és hallgass!

2. Munkával tartsd karban a szellem egészségét!

3. Alakíts át minden feladatot a kezek imádságává!

4. Alakítsd ki napjaid ritmusát!

5. Figyelj oda mások szükségleteire!

6. Légy fegyelmezett. Uralkodj idődön!

7.Rendszeresen töltekezz!

8. Különböztesd meg a lényegest a sürgőstől!

9. Mielőtt lefeküdnél békülj meg lelkedben az Istennel és embertársaiddal!

10. Élj mindennap úgy, mintha ez lenne életed utolsó napja!