Dunaföldváron jártunk!

Fontosnak érezzük, hogy kilépjünk a konferenciatermek zárt világából!

2023. 01. 19.
ÍRTA: Szent István Intézet

Fontosnak érezzük, hogy kilépjünk a konferenciatermek zárt világából; hogy személyesen is találkozzunk azokkal az emberekkel, akiket írásaink, tanulmányaink céloznak; hogy megszólíthassuk őket, hogy megszólíthatók legyünk számukra.

A helyi máltai közösség meghívására ezért tegnap a Szent István Intézet csapatának egy része Dunaföldvárra utazott, hogy a hálátlan időjárási körülmények ellenére egy rendkívül érdeklődő közönség/közösség számára mutassa be Intézetünk működésének sarokköveit, célkitűzéseit.

A pódiumbeszélgetést kommunikációs munkatársunk, Varga Gergő Zoltán zongorajátéka indította. Máthé Zsuzsa, intézetünk igazgatója a felvezetőt követően annak felelősségéről beszélt, mit is jelent államalapító szent királyunk léptei nyomán munkálkodni a társadalomban, ezeket az értékeket milyen módon, és milyen területeken lehet a leginkább érvényesíteni.

Szót ejtett arról, hogy Intézetünk kiemelt helyen kezeli az életvédelem területét, ideértve a magzati élet védelmét, a gyermekek szexuális nevelését és egészséges családi életre nevelést (mely terület szorosan összefügg az LMBTQ-ideológia által megfertőzött fősodorral szembeni ellenálló képesség kialakításával), valamint az online média jelentette, egyelőre sajnos sokszor elbagatellizált krízishelyzet kezelését, ahogy az európai létforma alapját jelentő kereszténység értékeinek közbeszédben való hallhatóvá tételét.

Ezután kollégáink személyesen is bemutatkoztak, elmesélve azt, milyen úton kerültek a Szent István Intézet kötelékébe és milyen hivatást éreznek azon keresztény értékek képviseletére és védelmére, melyekre az Intézet is épült.

Puskás Balázs és Krúdy Tamás vezető kutatóink ezt követően a saját kutatásaik eredményeit prezentálták, kifejezetten azokra a területekre fókuszálva, amelyek az este beszédtémáit is adták.

Krúdy Tamás J. D. Unwin gigantikus kutatói munkássága nyomán felfedett összefüggésekre világított rá, arra tudniillik, hogy a világ eddigi civilizációit, és ezzel együtt a kortárs társadalom kulturális produktivitását, integráltságát milyen módon befolyásolja a szexuális erkölcs szigorúsága avagy engedékenysége. Krúdy Tamás elmondta: a legnagyobb civilizációkat vizsgálva (kínai, római, görög, sumér, japán stb…) az az összefüggés mutatkozott, hogy azokon a helyeken, ahol a szexuális erkölcsben megengedőbb törvényeket hoztak (pl: promiszkuitás megtűrése vagy többnejűség) ott három generáción belül nyilvánvalóvá vált: a kultúra hanyatlásnak indul. Krúdy figyelmeztetett: nézzük meg, mennyi idő telt el a szexuális forradalom óta, majd nézzünk szét, mi történik a világban!

Puskás Balázs ezt követően arról beszélt, hogyan áll a három nagy monoteista világvallás – a judaizmus, a kereszténység és az iszlám – az abortusz kérdéséhez. Mint mondta: ez a három vallás - bár sokmindenben nem ért egyet - ebben a kérdésben – ti. hogy a magzati élet is szent és abszolút védendő – igen. Ha ebben az egy kérdésben sikerülne összefognia a három vallás képviselőinek, akik túlnyomó többségét alkotják vannak a világ teljes népességét tekintve, akkor megakadályozható lenne például az, hogy az ENSZ-ben a mai napig azon dolgoznak, hogyan lehetne az abortuszt, mint alapvető emberi jogot általánosan és globálisan elfogadottá tenni.

Puskás Balázs jogi tanulmányaira visszaemlékezve elmondta: már ott nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy két jog áll szemben egymással. Az anyának az önrendelkezési joga, valamint a magzat élethez való joga. Az viszont soha nem volt kérdés, hogy az élethez való jog minden körülmények közt erősebb és előrébb való, mint az ember önrendelkezési joga, ezt viszont ma mintha elfelejtették volna.


Az eseményről készült képgalériát ide kattintva tekinthetik meg.